Aanpassing reglement.

Na evaluatie van de eerste vijf tornooien is er een aanpassing gebeurd aan het reglement. Toevoegen artikel(4.3.bis). Zie reglement Belgium beach.