Contact Antwerpen

Algemeen coördinator Danny Lyssens-Jolien Schuermans
Afvaardiging Vlaamse Beachcommissie Liesbeth Van Breedam
Organisatie provinciale beachtornooien Simon Herman- Jolien Schuermans
Trainerskorps selectiewerking MU14 1ste jaars : Jolien Schuermans-Lana Mees
MU14 2de jaars : Simon Herman
MU16/MU18  : Simon Herman
JU14 1ste jaars : Dries De Bie
JU14 2de jaars : Bob Douwen
JU16/18  : Bob Douwen
Start2Beachvolley Liesbeth Van Breedam
Promotie & communicatie Jolien Schuermans
U kan deze personenvan ons team bereiken via : beach@volleyantwerpen.be