Reglement

“Ingevolge diverse ontvangen klachten met betrekking tot art. 7.1.5. van het reglement van de “BELGIAN BEACHVOLLEY CHAMPIONSHIP 2016 – A-circuit” heeft de Belgian Beach Tour Commissie, na advies van het VVB-Bondsparket, beslist om de toepassing van voormeld artikel te schorsen voor de nog resterende manches.”