Manche Tervuren

Er is ons op zaterdag 27 mei medegedeeld door de organisator van de manche Tervuren dat op 1-2 juli niet kan worden georganiseerd.
Het inschrijvingsgeld zal terug gestort worden aan de ploegen.
Alvast onze excuses voor deze laattijdige afzegging.